НОВО! Успешна интеграция на ФУ за вендинг автомати Tremol-V с устройства за безкасово плащане с банкова карта.

Промените в начина на плащане се отразяват и във вендинг индустрията. В България вече са налице първите автомати на самообслужване приемащи картови плащания.

Можем да твърдим че имаме решение за фискализацията на тази дейност. Нашите специалисти проведоха успешни тестове в няколко вендинг автомата от този тип, работещи с картово устройство по MDB протокол.