Стартира новата облачна платформа ®Assistant за дистанционна връзка с фискални устройства.

Едно модерно решение, осигуряващо свобода на действие и лесно управление на бизнеса.

Можете да се запонаете с платформата тук.