Софтуер за сервизи

АДМИНИСТРАТИВНЕН СОФТУЕР ЗА СЕРВИЗИ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Административния софтуер за сервизи на Фискални Устройства e разработен първоначално за вътрешни нужди на фирмата. След предоставянето му за използване и на някoлко близки фирми от бранша и получените положителни отзиви за надеждността и удобствата му, е създадена и търговска версия на продукта предназначена за закупуване и използване от фирми с подобен предмет на дейност. От средата на септември 2004 г. е в разпространение базов инсталационен пакет, включващ демонстрационна версия на програмата, както и безплатна програма за попълване на файл със справка за ТД на НАП. Този пакет трябва да бъде инсталиран за да могат да бъдат използвани всички по-нови версии на програмата .

На вниманието на колегите, които използват фактурирането на програмата : Фактуриращата програма не е СУПТО защото : не позволява избор на стоки/услуги от номенклатура; не поддържа номенклатури за стоки, услуги, цени, операции, видове плащания, оператори(потребители); не генерира обща сума на продажбата спрямо цени на стоки и услуги от номенклатура; не позволява избор на начин на плащане от номенклатура; не отразява извършеното плащане; не отразява приключването на продажбата; не създава документ за извършването на продажбата; не позволява извеждане на справки за извършените продажби, продадени артикули, платени суми по оператори за период от време; не подава и не получава информация към и от други софтуери за управление на продажби. Следователно фактуриращата програма не попада в обхвата на определението за “софтуер за управление на продажбите(СУПТО)” съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18 и не трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18. Фактуриращата програма е опростен автоматизиран кочан за фактури, създаден за улесняване попълването и отпечатването на фактури, без никакво управление на продажби и други счетоводни функции.

НОВО!!! На вниманието на колегите, които използват платената версия на програмата : Налична е версия 5.2.2. Ако не сте получили новата версия на платената програма обадете се в офиса за да уточним как да я получите. Новости във версия 5.2.2 на платения софтуер за сервизно и административно обслужване на фискални устройства : Актуализирани са свидетелството за регистрация, протокола за смяна на фискална памет и заявлението за фискализация. Обновяването до версия 5.2.2 е безплатно.

Новости във версия 4.2.2 на платения софтуер за сервизно и административно обслужване на сервиз за касови апарати: Променени са бланките на протокола за смяна на фискална памет и свидетелството за регистрация. Променено е кодирането на файла със справка за ТД на НАП. При преглед на файла с текстообработваща програма кирилицата се чете. Обновяването на софтуера до версия 4.2.2 е безплатно. Ако не сте получили новата версия на платената програма обадете се в офиса за да уточним как да я получите.

НОВО!!! На вниманието на колегите, които използват безплатната програма за попълване на дискета със справка за ТД на НАП: Уважаеми колеги, от тук можете да изтеглите актуална версия на безплатната програма за попълване на дискета със справка за ТД на НАП. Тази версия е в сила от 19.08.2011 година. Необходимо е само да смените exe-то в директорията където записвате справките и новосъздадените справки ще отговарят на последните изменения на наредба H18. Разликата е че, след като генерирате файла със справката ще можете да го прочетете например с Notepad. Тази версия важи за справките подавани от месец 08.2011 нататък. Ако желаете да направите предварителна проверка на генерирания от вас файл със справка изтеглете от тук и използвайте програмата за проверка за грешки в справките за ТД на НАП. Справката ще се приема през интернет  с електронен подпис.

Новости във версия 4.2.0 на платения софтуер за сервизно и административно обслужване на сервиз за касови апарати: Добавени са новите бланки на протокола за смяна на фискална памет и свидетелството за регистрация. Добавени са и полета за мобилен оператор, дата и номер на потвърждение от НАП.

Новости във версия 4.1.0 на платения софтуер за сервизно и административно обслужване на сервиз за касови апарати: Добавени са новите бланки на протокола за смяна на фискална памет и свидетелството за регистрация, както и новите фактури, и преглед на издадените преди 01.01.2007 г. фактури. Всичко това е в сила от 01.01.2007 г. В протокола за смяна на фискална памет са добавени четвърта данъчна група и номер на свидетелството от БИМ. Фактурите започват от номер 1 и са еднакви независимо дали фирмата има регистрация по ДДС или не. Регистрираните по ЗДДС фирми от 01.01.2007 г. автоматично получават Номер по ЗДДС, който е от вида BGXXXXXXXXX, където XXXXXXXXX е Булстата на фирмата или ЕГН ако не е фирма или едноличен търговец. Този номер впоследствие може да бъде променен. Когато фирмата не е регистрирана по ЗДДС тя трябва да посочи причина за неначисляване на ДДС. Поради многото неясноти в закона формите за попълване и преглед на фактури позволяват информацията да бъде променяна изцяло преди отпечатване. Причината за неначисляване на ДДС не е еднаква за всички фирми, следователно би следвало да проверите за конкретния случай.

 От тук можете да изтеглите програма за премахване на старите данъчни номера от базата с данни на платената версия. Файла се разархивира в директорията с програмата и изтрива данъчните номера, като не изтрива записаните нови BG номера.

Предлагаме някои изгледи от пълната (платена) версия на програмата:

ОСНОВЕН ЕКРАН (вариант с оранжев фон):

ЕКРАН ПОПЪЛВАНЕ НА СПРАВКИ (вариант със син фон):

БЕЗПЛАТНА ПРОГРАМА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФАЙЛ ЗА ТД на НАП:

Изтегли инсталационен пакет

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!