Ново безплатно приложение от Tremol.

Tremol Echo е уеб базирано приложение за бързо и лесно извършване на продажби и сторно операции, издаване на фактури и кредитни известия.

Използва базата данни на фискалното устройство, като при стартиране изчита предварително програмираните артикули и клиенти, спрямо настройките конфигурирани от потребителя.

Комуникацията с фискалното устройство се осъществява чрез ZFPLabServer, който може да бъде изтеглен в самото приложение. Фискалното устройство може да бъде свързано по сериен порт, USB, LAN, WIFI, Bluetooth.