,

ФУ за вендинг автомати TREMOL-V

320.40 лв.

Опции при поръчка:

 • Kабел за присъединяване към автомата MDB, Executive, BDV, Parallel 4, 10 или 16 pin +0.00 лв
 • Син двуредов дисплей +0.00 лв
 • Сив двуредов дисплей +0.00 лв
 • Графичен дисплей + 12.00 лв 

Всички цени са с ДДС

Защо да изберете TREMOL-V

 • Доказана надеждност
 • Съвместимост с всички популярни вендинг автомати
 • Лесен монтаж
 • Възможност за отчитане през BlueTooth от мобилно устройство с Android
 • Възможност за реализиране на Телеметрия на вендинг автомата
 • Облачна платформа за дистанционна връзказа

ФУ за вендинг автомати TREMOL-V е фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване (ФУВАС) одобрено от БИМ съгласно изискванията на Наредба Н-18 на МФ.

TREMOL-V акценти:

Нов модел ФУВАС наследник на популярния TREMOL V-KL базиран на ново поколение хардуер с подобрени възможности и допълнителна функционалност. Устройството предлага пълна съвместимост с използваните във вендинг индустрията комуникационни интерфейси с възможност за захранване на ФУВАС от линията*.

Устройството се състои от два основни модула – Фискален модул и изнесен клиентски дисплей. Фискалния модул се включва към линията за обмен на данни между контролера на автомата и разплащателните устройства. Tremol-V автоматично разпознава типа на използвания протокол. Продажбите се регистрират автоматично, като на дисплея се визуализира изискваната според Наредба Н-18 информация за клиента.

Tremol V се предлага окомплектован с един от следните присъединителни кабели според вида използван в автомата на самообслужване интерфейс / протокол:

 • MDB (Multi Drop Bus) поддържат се плащания от монетно и/или бакнотоприемащо устройства, както и у-вo тип “cashless” – за плащания с банкова карта. Tremol-V е единственото ФУВАС на пазара което има възможност да регистрира картови плащания във вендинг автомати.
 • Executive А поддържа плащания само от един тип – в брой.
 • BDV вариант на предходния с различен тип присъединителни конектори.
 • Parallel (16pin, 10pin, 4pin) използван предимно в безрестови автомати. В този случай ФУВАС регистрира всеки новостъпил кредит (банкнота или монета) с автоматично обединяване в една продажба на постъпили един след друг (в рамките на 2 секунди) кредити.

Tremol V се предлага стандартно с двуредов с 2х16 символа на ред (сив или син), като продажбите се визуализират на 3 последователни екрана. Опционално се предлага графичен многоредов дисплей позволяващ визуализрането на продажбата на един екран. Двуредовите дисплеи позволяват визуализиране на два рекламни реда в режим stand-by (в режим на очакване на продажба). Графичния дисплей позволява визуализиране на рекламно лого – Bitmap image, размер: 160×80 пиксела.

Визуализация на продажбите, документи :

Визуализираните данни за продажбата съдържат контролен код за верификация. Посредством този код на страницата на продукта в сайта на производителя може да бъде проверена истинността на регистрираната продажба.

Копие на всички издавани документи, в това число фискални бонове за продажба, отчети и служебни бонове се съхранява в КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител). Oбема на използваната памет позволява съхранявнето на до 99999 документа. Съдържанието на КЛЕН може да бъде отпечатано или съхранено на външен носител.

Извършването на дневните отчети става автоматично, за всеки ден в който чрез устройството са регистрирани продажби.

Отчетност и свързаност:

Съгласно наредба Н-18 ФУВАС работят с “входно-изходен пулт за управление” – специализирано устройство с вградена индикация, клавиатура и принтер. У-вото се предлага допълнително и служи за отпечатване на отчети на фискалната памет и отпечатване на съдържанието на КЛЕН.  Tremol-V предлага и по-удобни решения за отчитане, които не изискват закупуване на допълнително у-во, а именно:

 • Безплатно приложение за персонален компютър свързан към ФУВАС с кабел или App за мобилно у-во с Android свързвано посредством вградения във ФУВАС BlueTooth.  Приложенията позволяват извличането на отчетите на фискалната памет и съдържанието на КЛЕН във вид на файл.
 • Облачна платформа за дистанционна връзка с ФУВАС   TREMOL®Assistant. Платформата предлага абонамент за отдалечен достъп до ФУВАС, като освен отчитане позволява аналитични справки, следене в реално време на състоянието на устройствата и много други опции.
ФУВАС Телеметрия:

ФУ за вендинг автомати TREMOL-V е единственото предлагано на пазара устройство, което разширява възможностите на Вашия бизнес позволявайки следене на данни от вендинг автомата за продадени продукти и съставки в реално време. Изисква се единствено наличие на DEX port работещ по стандарта EVA/DTS в автомата на самообслужване. Tremol-V се свързва посредством кабел към автомата, извличайки от него т.нар. AUDIT данни за продажбите, включващи реализиран оборот, количества по продукти и съставки, както и състоянието на разплащателните у-ва. Данните се предават към облачната платформа ®Assistant по зададен график или по инициатива на оператора обслужващ автомата. Потребителя (срещу съответния абонамент) има възможност за пълна автоматизация на бизнеса, включваща справки, планиране на графици за зареждане, графици за отчет и т.н.

Всички тези качества правят ФУ за вендинг автомати TREMOL-V едно наистина добро предложение за вашия бизнес.

 

Характеристики:

USB клавиатура, баркод, Flash памет, Касов сейф, Везна, Външен дисплей

Micro SD памет

фискална памет:

2000 записа за дн. отчети + 270 за спец. събития

Часовник календар:

минимум 5 години без захранване

КЛЕН:

до 999999 документа

Дисплей:

Двуредов LCD 2х16 символа на ред (син или сив)

или

Графичен многоредов 160 х 80 точки

Интерфейс за връзка с вендинг автомат:

MDB, Executive A, BDV, Parallel 4, 10 или 16 pin

Интерфейс за програмиране и отчитане:

RS232, BlueTooth

Захранване:

Адаптор DC 9.6V / 2.7A

или от линията на автомата 7.5V – 36V

Размери:

25 x 105 x 70 mm; 0.095 kg

За изтегляне:

Инструкция  за експлоатация

Android приложение за диагностика и отчитане на ФУВАС Tremol V